• Større skrift/kontrast • Normal visning
Ressursbase
Kurs/Konferanser
Spørsmål/svar
Om troshandboka.no
Om Nord-Norges Diakonistiftelse
Nyhetsarkiv
Hjem
STØRST AV ALT
gir kjennskap til den treenige Gud og hjelp til livstolkning og livsmestring for alle døpte i alderen 0-18 år, uansett funksjonsnivå.
Søk i troshandboka
NYHETSBREV
Ønsker du å motta nyheter
på e-post?

Ditt navn

Din epostadresse


For å hindre spam, skriv bokstavene i feltet.


Telefon:
(+47) 77 00 07 40

Telefaks:
(+47) 77 00 07 41

Postadresse:
Postboks 2013 Kanebogen
9497 HARSTAD 

Epost:
post@diakonistiftelsen.no

Hjemmeside:
www.diakonistiftelsen.no

Ansvarlig redaktør:
Kjeld Ingebrigtsen
TROSOPPLÆRING - BARN OG UNGE MED BEHOV FOR SPESIELL TILRETTELEGGING
KANPU
Gjennom sitt arbeid i KANPU (Kirkens Arbeid i Nord blant mennesker med Psykisk Utviklingshemming) bistår Nord-Norges Diakonistiftelse (NND) menighetene i deres arbeid med tilrettelagt trosopplæring, samt at vi arbeider med utvikling av materiell som kan brukes i dåpsopplæringen overfor barn og unge med spesielle behov og deres foreldre/foresatte. Stiftelsen har blant annet hatt hovedansvaret for utarbeidelsen av heftet ”Gudstjenesten og mennesker med utviklingshemming”, som er utgitt på Kirkerådet.

Intensjon
Intensjonen med www.troshandboka.no er å være en nasjonal ressursportal som er anvendelig og har ”oppskrifter” på flest mulig områder innen feltet trosopplæring relatert til barn med behov for spesiell tilrettelegging.

NOU 2000:26 slår fast at alle døpte skal et forsvarlig minstemål av dåpsopplæring. Det pålegges også menighetene å tilrettelegge for barn med særskilte behov. Dette er videreført i St.melding nr. 7 (2002-2003) og Inns. S nr. 200 (2002-2003) ”Trusopplæring i ei ny tid. Om reform av dåpsopplæringa i Den norske kyrkja”.

Portalens "historie"
Ønske om å lage en håndbok som kunne bli tilgjengelig for alle menigheten ble framsatt under et møte mellom integreringsprestene/konsulentene i Bodø i oktober 2003. For denne gruppen har det vært maktpåliggende å få trosopplæringsreformen i et spor som tar tilbørlig hensyn til barn og unge med spesielle behov.

Etter hvert som det er arbeidet med disse spørsmålene, har en kommet til at en ønsker å se arbeidet med håndboka i en større sammenheng. Menighetene får nå med stor tyngde lagt inn over seg ansvart for dåpsopplæring for alle barn, også de med spesielle behov. En naturlig følge av det må bli at menighetene også i denne sammenheng fortsatt må få den bistand fra NND/KANPU som de har fått til nå.

Derfor må vårt arbeid innrettes slik at vi kan ha den nødvendige kompetanse i forhold til barn med spesielle behov på de ulike nivåer og i de ulike faser. Når det er snakk om utviklingshemmede, kan det bli snakk om dåpsopplæring som varer hele livet. På mange måter blir det å føre videre det arbeidet vi har drevet til i dag blant voksne utviklingshemmede.

Visjon
• NND ønsker å bidra til at menighetene på en faglig god måte kan yte den hjelp og støtte til barn og unge med spesielle behov og deres foreldre/pårørende ved å formidle det kristne budskap gjennom opplevelse, innlevelse og deltakelse.

• NND ønsker å være et ressurssenter for menighetene gjennom sin opparbeidede erfaring og kompetanse på dåpsopplæring, relatert til barn med spesielle behov.

Hovedmål 1
Gjennom 5-årig prosjekt vil vi utvikle, samle og spre kompetanse på trosopplæring, relatert til barn med spesielle behov.

Hovedmål 2
NND vil praktisk bistå menighetene i deres dåpsopplæringsarbeid i forhold til barn med spesielle behov.

Delmål
• Opprette en prosjektorganisasjon med egen prosjektgruppe som følger intensjonene og takten i gjennomføringen av dåpsopplæringsreformen.

• Styrke bemanningen ved NND for å nå våre mål.

• Kartlegge behovet for bistand i forsøksmenighetene og i andre menigheter.

• Arbeide med en håndbok for menighetene, herunder utvikle nytt materiell.

• Sikre prosjektet spesialpedagogisk og teologisk kompetanse ved å knytte opp mot prosjektet mennesker med erfaring innen feltet.

• Brukerne (menighetene) skal fortløpende og etter behov sikres aktuelt stoff fra NND

• Løpende evaluering av tiltakene.

Målgrupper
• Den sentrale målgruppen for vårt arbeid vil være ansatte og frivillige i menighetene som er ansvarlige for dåpsopplæringen i kirken.

• Foreldre/pårørende gjennom menighetene eller ved direkte kontakt med foreldrene eller foreldergrupper.

• Andre grupper som arbeider med barn med spesielle behov.


For dem som ønsker å vite mer henvises det til dokumentene nedenfor.

» Last ned (235008 kb)
» Last ned (164400 kb)

 
 

Developed by Pricom AS © 2006 - Graphic design Highlight Studio
Xbox Live Gratuit