• Større skrift/kontrast • Normal visning
Ressursbase
Kurs/Konferanser
• Kurspakker
• Eksterne kurs
• Kirkelig etterutdanning
Spørsmål/svar
Om troshandboka.no
Om Nord-Norges Diakonistiftelse
Nyhetsarkiv
Hjem
STØRST AV ALT
gir kjennskap til den treenige Gud og hjelp til livstolkning og livsmestring for alle døpte i alderen 0-18 år, uansett funksjonsnivå.
Søk i troshandboka
NYHETSBREV
Ønsker du å motta nyheter
på e-post?

Ditt navn

Din epostadresse


For å hindre spam, skriv bokstavene i feltet.


Telefon:
(+47) 77 00 07 40

Telefaks:
(+47) 77 00 07 41

Postadresse:
Postboks 2013 Kanebogen
9497 HARSTAD 

Epost:
post@diakonistiftelsen.no

Hjemmeside:
www.diakonistiftelsen.no

Ansvarlig redaktør:
Kjeld Ingebrigtsen
KURS / KONFERANSER


Nord-Norges Diakonistiftelse var før ansvarsreformen eier og driver av to sentralinstitusjoner og noen småinstitusjoner i Nord-Norge.

Etter reformen har vi fortsatt å arbeide til beste for utviklingshemmede gjennom ulike prosjekter i inn– og utland.

Vi har særlig vært opptatt av kompetanseheving innenfor vårt felt. Gjennom vårt arbeid i KANPU (Kirkens Arbeid i Nord blant mennesker med PsykiskUtviklingshemming) er det blitt arrangert kurser og seminarer for ansatte i menigheter, kommuner og foreldre/pårørende. Vårt spesialområde har vært temaer som kan relateres til integrering og bedring av livskvaliteten for utviklingshemmede.

Om våre kurs
Nord-Norges Diakonistiftelse (NND) kan stå som kursarrangør på alle kurser som er nevnt på denne portalen. Det vil ikke si at vi bruker egne folk som forelesere på alle kursene. Vi har et nettverk av godt kvalifiserte foredragsholdere som dekker de temaer som katalogen viser.

Siden vi har god kontakt med kollegaer over hele landet som ikke er ”profesjonelle” når det gjelder forretninger, kan vi få relativt rimelige kurser. Ellers kan i noen tilfeller NND bidra økonomisk når menighetsansatte deltar. Vi har som målsetting at kursene skal være så rimelig som mulig for deltakerne. Derfor forsøker vi å planlegge kursene/seminarene i god tid før de avholdes, slik at vi kan arbeide med finansiering og markedsføring.

Flere av de temaer som er nevnt kan settes sammen til dagkurs med 2-3 temaer. Dette gjelder alle kurstemaene med unntak av temaene for utviklingshemmede. Som kveldskurs kan 1-2 temaer være tilstrekkelig. Er noen av disse temaer av interesse, kan vi komme med forslag til opplegg, gjerne i et samarbeid mellom menighet, kommune og forelderforening.
 

Developed by Pricom AS © 2006 - Graphic design Highlight Studio
Xbox Live Gratuit