• Større skrift/kontrast • Normal visning
Ressursbase
Kurs/Konferanser
Spørsmål/svar
Om troshandboka.no
Om Nord-Norges Diakonistiftelse
Nyhetsarkiv
Hjem
STØRST AV ALT
gir kjennskap til den treenige Gud og hjelp til livstolkning og livsmestring for alle døpte i alderen 0-18 år, uansett funksjonsnivå.
NYHETSBREV
Ønsker du å motta nyheter
på e-post?

Ditt navn

Din epostadresse


For å hindre spam, skriv bokstavene i feltet.


Telefon:
(+47) 77 00 07 40

Telefaks:
(+47) 77 00 07 41

Postadresse:
Postboks 2013 Kanebogen
9497 HARSTAD 

Epost:
post@diakonistiftelsen.no

Hjemmeside:
www.diakonistiftelsen.no

Ansvarlig redaktør:
Kjeld Ingebrigtsen
Individuelle planer

Alle som får langvarige tjenester fra det offentlige, har rett til å få utarbeidet en individuell plan som sier noe om hvilke tjenester som skal kunne forventes og hvordan disse tjenester skal utføres. Individuell plan gir et godt grunnlag for å legge til rette for det praktisk liv.

Her vil du finne noe om grunnlagstenkningen bak en KIOP.

KIOP - Kirkelig Individuell Opplæringsplan
Et nytt virkemiddel i arbeidet med å legge til rette for en god livskvalitet for den enkelte bruker, fikk vi da forskrift om individuelle planer trådet i kraft den 1. juli 2001. I innledningen til ”Veileder for individuell plan” skriver Sosial og helsedirektoratet: ”Den individuelle planen skal konkretisere behovet for tjenester den enkelte har, og vise hvordan behovene skal dekkes. Planen skal beskrive personens interesser og mål, og hva den enkelte mener vil være et godt eller egnet hjelpetilbud”.
» Les mer

KIOP - Kirkelig Individuell Opplæringsplan - EKSEMPEL 1
Når helhetssynet på mennesket blir tatt på alvor, blir de åndelige sider en integrert del av den individuelle opplæringsplan. Dette vil sette sitt preg både på situasjonsbeskrivelse, i ønsker og mål, og i tiltak og tjenester.

Vi har tatt med et eksempel på en del av en plan, for å vise hvordan den åndelige dimensjonen kan ivaretas i planen.
» Les mer

MENY RESSURSBASE
Aktuell litteratur og film
Funksjonshemminger / Diagnoser
Gudstjenestearbeid
Individuelle planer
Kultur /Drama / Musikk / Lek
Lenker
Møte med foreldre
Pedagogiske hjelpemidler
Rettigheter / Tilskuddsordninger
Sorg- og krisearbeid
Tilrettelagte tiltak
Søk

 
 

Developed by Pricom AS © 2006 - Graphic design Highlight Studio
Xbox Live Gratuit