• Større skrift/kontrast • Normal visning
Ressursbase
Kurs/Konferanser
Spørsmål/svar
Om troshandboka.no
Om Nord-Norges Diakonistiftelse
Nyhetsarkiv
Hjem
STØRST AV ALT
gir kjennskap til den treenige Gud og hjelp til livstolkning og livsmestring for alle døpte i alderen 0-18 år, uansett funksjonsnivå.
NYHETSBREV
Ønsker du å motta nyheter
på e-post?

Ditt navn

Din epostadresse


For å hindre spam, skriv bokstavene i feltet.


Telefon:
(+47) 77 00 07 40

Telefaks:
(+47) 77 00 07 41

Postadresse:
Postboks 2013 Kanebogen
9497 HARSTAD 

Epost:
post@diakonistiftelsen.no

Hjemmeside:
www.diakonistiftelsen.no

Ansvarlig redaktør:
Kjeld Ingebrigtsen
Pedagogiske hjelpemidler

Metodikk
Det vil ikke være ønskelig eller mulig å anbefale en bestemt metodikk for undervisning av f.eks. konfirmanter med lærevansker. Det er utarbeidet en del læremateriell som har ulik tilnærming til de utfordringene som dette gir.

Det sier seg selv at et undervisningsopplegg må tilpasses den enkeltes funksjonsnivå og potensialer. Et godt råd kan være at en ikke setter for store forventninger. Konsentrer opplæringen om noen utvalgte sentrale emner.

Vi omtaler og behandler ofte mennesker med psykisk utviklingshemming som en ensartet gruppe og glemmer at det er snakk om enkeltmennesker med ulike fysiske og psykiske funksjonshemminger, ulik adferd og personlighet. Derfor blir det slik som i enhver undervisningssituasjon at det må tas individuelle hensyn og foretas individuelle tilpassninger.

Felles for den gruppen vi benevner som psykisk utviklingshemmet, er at innlæringsprosessen går saktere enn hos såkalt «normale». Men det finnes også her unntak. Noen er i stand til å huske svært godt ting de har lært/hørt en gang. Hos andre må ting gjentas om og om igjen. For å forstå hvordan utviklingshemmede tilegner seg lærdom, kan boken ”Hur förståelsen av verkligheten utvecklas” fra ALA-stiftelsen (ISBN 91-7670-045-3) være et godt hjelpemiddel.

Flere konfirmantlærere har erfaring med at mange utviklingshemmede har stor glede av å se tilbake på dåpsopplæringen og konfirmasjonstiden. For mange vil det være opplevelsene og ikke opplæringen som vil feste seg i sinnet (samværet med personene som deltok, positive hendelser, omsorgen og oppmerksomheten som konfirmanten fikk). Dette nettstedet gir tydelig signal om betydningen av visualisering av det som skal formidles til utviklingshemmede. Metoder for hvordan dette kan gjøres finnes det flere eksempler på i portalen.

For den/de ansvarlige for trosopplæringen kan det gis nyttig informasjon om den aktuelle personen fra lærere eller foreldre om hva som fungerer og hva som ikke fungerer i opplæringssammenheng.

Bruk tid på forberedelsene. Gi den funksjonshemmede tid!

De pedagogiske hjelpemidlene er inndelt i ulike kategorier. Enkelte av hjelpemidlene vil du finne igjen i flere av kategoriene.

Vi har følgende inndeling:

» Helhetlige opplegg
Her omtales de spesiallagede helhetlige oppleggene som er egnet for bruk mot ulike grupper av funksjonshemmede.

» Bøker
I denne kategorien vil du finne bøker som aktivt brukes av hjelperen i tilknytning til formidlingssituasjonen. Eksempelvis bildebøker, fortellinger og lignende.

» Kirkerommet
Kirkerommet er en unik pedagogisk arena. Kirkerommet er vel egnet i flere konkrete pedagogiske opplegg. Kirkerommet taler også til mange sanser og kan flettes inn i mange ulike sammenhenger.

» Visuelle
Her vil du finne alle varianter av virkemidler som gir mest for øyet. Både tekniske og klassiske.

» Auditive
Her vil du finne tips om CDer med både sanger og playback. Tips om rytmeinstrumenter og lydefekter.

MENY RESSURSBASE
Aktuell litteratur og film
Funksjonshemminger / Diagnoser
Gudstjenestearbeid
Individuelle planer
Kultur /Drama / Musikk / Lek
Lenker
Møte med foreldre
Pedagogiske hjelpemidler
•  Auditive
•  Bøker
•  Helhetlige opplegg
•  Kirkerommet
•  Visuelle
Rettigheter / Tilskuddsordninger
Sorg- og krisearbeid
Tilrettelagte tiltak
Søk

 
 

Developed by Pricom AS © 2006 - Graphic design Highlight Studio
Xbox Live Gratuit