• Større skrift/kontrast • Normal visning
Ressursbase
Kurs/Konferanser
Spørsmål/svar
Om troshandboka.no
Om Nord-Norges Diakonistiftelse
Nyhetsarkiv
Hjem
STØRST AV ALT
gir kjennskap til den treenige Gud og hjelp til livstolkning og livsmestring for alle døpte i alderen 0-18 år, uansett funksjonsnivå.
NYHETSBREV
Ønsker du å motta nyheter
på e-post?

Ditt navn

Din epostadresse


For å hindre spam, skriv bokstavene i feltet.


Telefon:
(+47) 77 00 07 40

Telefaks:
(+47) 77 00 07 41

Postadresse:
Postboks 2013 Kanebogen
9497 HARSTAD 

Epost:
post@diakonistiftelsen.no

Hjemmeside:
www.diakonistiftelsen.no

Ansvarlig redaktør:
Kjeld Ingebrigtsen
Aktuell litteratur og film

I denne delen av ressursbasen vil du finne tips på bøker, filmer og annet materiell som egner seg i trosformidling til barn og unge med spesielle behov.

Du vil her finne både menighetspedagogiske og spesialpedagogiske bøker.

Bøker som er egnet for barnets egentilnærming til både trosliv og livsforståelse vil du finne under kategorien pedagogiske hjelpemidler.

I kategorien bakgrunnsstoff vil du finne bøker og filmer som skildrer situasjoner til personer som har en funksjonsnedsettelse av en eller annen art.

I kategorien tankevekkere vil du finne i hovedsak bøker og filmer som ut fra et mer fritt ståsted bringer til torgs verdifullt materiale til inspirasjon og ettertanke for dem som har med mennesker som trenger noe ekstra å gjøre.

Foreta ditt valg av kategori på menyen til høyre.

Den brutte kroppen
Veier til helhet
Forfatter: Jean Vanier
Forlag: Verbum
Om boka: Boka handler om håp, helbredelse og helhet midt i en splittet og lidende verden. Forfatteren utfordrer leseren til å være nær mennesker som lider. Han tilbyr håp og oppmuntring, og viser at fred og glede kommer til den som godtar lidelse i eget og andres liv.

Jean Vanier er grunnleggeren av Tro og Lys-bevegelsen og Arken-fellesskapet for mennesker med mentale handikap

En glemt dimension - utviklingshæmmedes religiøsit
Forfattere: Pedagoger, prester, foreldre og venner
Redigert av Frank Ulmer Jørgensen og Anette Jensen
Forlag: Materialcentralen
Om boka: Forfatterne skriver på bakgrunn av egne erfaringer og uttrykker samstemmig, at utviklingshemmede – når de får mulighet å utfolde det – ofte er i besittelse av et rikt religiøst liv. Religion kan spille en vesentlig rolle også i deres liv.

En kirke for alle
Undertittel: Funksjonshemmede i kirken
Forfatter: Torill Edøy
Forlag: Verbum Kirkeforum
Om boka: Kirken skal være en kirke for alle. Da må ordene fra apostelen Paulus om at kirken er et legeme med ulike lemmer tas på alvor. Torill Edøy beskriver hvordan man kan legge til rette for at funksjonshemmede skal kunne bli en naturlig del av det kristne fellesskapet. Forfatteren tar utgangspunkt i funksjonshemmedes og pårørendes egne erfaringer når hun drøfter kirkens integrering av mennesker med funksjonshemninger. Utgitt i samarbeid med Kirkerådet.

Et sjeldent barn
Undertittel: om et annerledes barn født i en annerledes tid
Forfatter: Elisabet Beckstrøm Breen
Antall sider: 135
Forlag: Aschehoug
Om boka: Et sjeldent barn er en sterk, personlig beretning om sorgeprosessen forfatterne gjennomlevde da hun fikk sitt tredje barn: Håkon ble født med et kromsom for mye, med Downs syndrom. Intenst, ærlig og selvutleverende, men samtidig vart og poetisk skildrer Elisabeth Beckstrøm Breen sjokket og fortvilelsen ved å få et barn som er "annerledes", og hvordan det virker inn på hele familiens liv.
» Les mer

Foreldre poesi
Forfatter: Barbro Sætersdal
Forlag: Modum Bad - Samlivssenteret
Om boka: Foreldrepoesi forteller hvordan det kan oppleves å få og å leve med et psykisk utviklingshemmet barn. Nakent og direkte, og i en kunstnerisk avklaret form, åpner den opp for foreldrenes følelser og reaksjoner, slippe frem de forbudte tankene, det vonde og vanskelige, den skremmende selvinnsikten og erkjennelsen.

Herleik - fri som fuglen
DVD - Dokumentar
Regi: Karl Emil Rikardsen
Lengde: 48 min
Om DVD`en: Det unike kunsteriske talentet til Herleik Kristiansen ble oppdaget på 1970-tallet da Herleik var i begynnelsen av tjueårene. Siden den gang har han hatt en imponerende produksjon av kunst, hovedsaklig linosnitt og skulpturer.

Filmskaperne har fulgt kunsteren i arbied og fritid over en periode på 2 år. "Herleik - Fri som fuglen" er et varmt portrett av en stor kunstner, samtidig som filmen retter et skarpt lys mot behandlingen av psykisk utviklingshemmede i dagens Norge.

Jeg fikk følge et liv
Undertittel: om etikk og menneskeverd knyttet til mennesker med Downs syndrom
Forfatter: Torunn Bjørnstad Båtvik
Antall sider: 91
Forlag: Lunde forlag
Om boka: Hvordan er det å få et barn med Downs syndrom? Her beskrives de gleder og verdier et slikt barn kan bringe. Boken er et vakkert vitnesbyrd om menneskeverd.
» Les mer

Jenta fra Oz
DVD
Produsent/Regissør: Eirik Kaasa Eliassen/Pål Winsents
Lengde: 59 min
Om DVD`en: Jenta fra Oz er en film om hvor mye vi ønsker at psykisk utviklingshemmede Christina skal bli like "normal" som oss. I løpet av ni år har regissør og Christinas onkel, Pål Winsents, fulgt familiens vei gjennom akseptasjonsfasen, testene, utredningene og den uungåelige skillsmissen fremtil Christina skal integreres på den norske enhetsskolen, hvor alle er like.
» Les mer

Med Downs gjennom livet
Undertittel: om etikk og menneskeverd knyttet til mennesker med Downs syndrom
Forfatter: Kristian Bogen, Mette Weitemeyer og Margit Aalandslid (Red)
Antall sider: 148
Forlag: Kolofon AS
Om boka: Hvilke utfordringer er knyttet til det å leve med Downs syndrom i dagens samfunn? Innretter vi oss slik at det er rom for annerledesheten mennesker med Downs syndrom representerer?
» Les mer

Min sønn - mitt håp
Forfatter: Svanhild Hals Strøm
Forlag: Bjørgli Forlag
Om boka: Dette er en sann fortelling om en gutt som fikk diagnosen autist som liten, bare få år gammel. En gripende bok om en mors betraktning rundt det å ha fått et annerledes barn, og om barnehagetid, skolegang, pubertet og flytting hjemmefra. Det blir også tatt opp møtet med et tungrodd system i samfunnet.

Porten
Undertittel: En historie om vegen ut av autistisk isolasjon
Forfatter: Tom Roland Ekeberg
Forlag: Saeculum Forlag
Om boka: Dette er historien om en oppvåkning og en mental forening av to splittede verdener. Dette er også historien om og historien til, Tom Roland Ekeberg, som har tatt de avgjørende skrittene fra sitt private, lukkede rom – til en ny tilværelse i kontakt med samfunnet og medmennesker. I boken beskriver han utførlig sin egen subjektive virkelighet, før og etter forandringen, men først og fremst forteller han om selve veien tilbake, den betydningsfulle overgangen fra isolasjon til de første vage konturene av et sosialt fellesskap – om selve PORTEN inn til en ny verden.

Sammen skal vi bygge menighet
Undertittel: Når mennesker med utviklingshemming blir kirkens veiledere
Forfatter: Tor Ivar Torgauten
Forlag: Verbum Kirkeforum
Om boka: Hvordan kan kirken gi mennesker med utviklingshemming sin rettmessige plass i kirkens tro og liv? Hvordan kan mennesker med utviklingshemming føre oss til kilder som skaper fornyelse i vår kirke? Leserne utfordres til, hver på sin måte, å bidra til at mennesker med utviklingshemming får mulighet til aktiv deltakelse i menighetens liv, på alle plan.

Treet
Undertittel: En historie om autisme, uforstand og forvandling
Forfatter: Aase Wahl og Tom Roland Ekeberg
Forlag: Yggdrasil Forlag
Om boka: Boken er et samarbeid mellom to som møttes i 1986/87. Den ene var autistisk og den andre var terapautisk hjelper. Samspillet mellom disse to utviklet seg og førte dem begge inn i en forvandlingsprosess. Deres historie brukes i denne boken til å synliggjøre flere virkelighetsplan.
» Les mer

Veven
Den store treningsboken for sjelen
Forfatter: Martin Lönnebo
Forlag: Verbum
Om boka: På sin personlige og fortrolige måte fører Martin Lönnebo leserne inn i meditasjonene, en for hver uke i året. Han bruker arven fra våre åndelige fedre og mødre til å inspirere oss til stillhet og modning. Boken kan gjerne ligge oppslått på nattbordet, med mulighet for å gjøre øvelsene morgen og kveld gjennom ett år, eller den kan bli lest høyt sammen med andre som en meditasjonstekst. Veven står i nær sammenheng med Kristuskransen.

MENY RESSURSBASE
Aktuell litteratur og film
•  Bakgrunnsstoff
•  Menighetspedagogikk
•  Seksualitet
•  Spesialpedagogikk
•  Tankevekkere
Funksjonshemminger / Diagnoser
Gudstjenestearbeid
Individuelle planer
Kultur /Drama / Musikk / Lek
Lenker
Møte med foreldre
Pedagogiske hjelpemidler
Rettigheter / Tilskuddsordninger
Sorg- og krisearbeid
Tilrettelagte tiltak
Søk

 
 

Developed by Pricom AS © 2006 - Graphic design Highlight Studio
Xbox Live Gratuit