• Større skrift/kontrast • Normal visning
Ressursbase
Kurs/Konferanser
Spørsmål/svar
Om troshandboka.no
Om Nord-Norges Diakonistiftelse
Nyhetsarkiv
Hjem
STØRST AV ALT
gir kjennskap til den treenige Gud og hjelp til livstolkning og livsmestring for alle døpte i alderen 0-18 år, uansett funksjonsnivå.
NYHETSBREV
Ønsker du å motta nyheter
på e-post?

Ditt navn

Din epostadresse


For å hindre spam, skriv bokstavene i feltet.


Telefon:
(+47) 77 00 07 40

Telefaks:
(+47) 77 00 07 41

Postadresse:
Postboks 2013 Kanebogen
9497 HARSTAD 

Epost:
post@diakonistiftelsen.no

Hjemmeside:
www.diakonistiftelsen.no

Ansvarlig redaktør:
Kjeld Ingebrigtsen
Aktuell litteratur og film

I denne delen av ressursbasen vil du finne tips på bøker, filmer og annet materiell som egner seg i trosformidling til barn og unge med spesielle behov.

Du vil her finne både menighetspedagogiske og spesialpedagogiske bøker.

Bøker som er egnet for barnets egentilnærming til både trosliv og livsforståelse vil du finne under kategorien pedagogiske hjelpemidler.

I kategorien bakgrunnsstoff vil du finne bøker og filmer som skildrer situasjoner til personer som har en funksjonsnedsettelse av en eller annen art.

I kategorien tankevekkere vil du finne i hovedsak bøker og filmer som ut fra et mer fritt ståsted bringer til torgs verdifullt materiale til inspirasjon og ettertanke for dem som har med mennesker som trenger noe ekstra å gjøre.

Foreta ditt valg av kategori på menyen til høyre.

Barnesamtaler
Undertittel: Det anerkjennende samværet og samtalens betydning for barn med samspillsvansker
Forfatter: Emilie Kinge
Forlag: Gyldendal Akademisk
Om boka: Hvordan kan vi bli bedre til å snakke med barn, ikke bare til dem?

Mange barn og unge strever med tanker og forestillinger knyttet til begivenheter i familien, i barnehagen eller skolen. Nyheter fra det store verdenssamfunnet kan også virke overveldende. Noen reagerer med redsel, frykt og utrygghet og kompenserer sine følelser med å utvikle en atferd som oppfattes som krevende og problematisk. Vi kaller dem ofte ”atferdsvanskelige”, der de opponerer, protesterer, argumenterer og bryter grenser. Felles for disse barna er at de trenger voksne som ser dem og er gode samtalepartnere som kan hjelpe dem til å uttrykke og forstå seg selv bedre.
» Les mer

Bære eller briste
Undertittel: Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker.
Forfatter: Odd Harald Røkenes og Per-Halvard Hanssen
Forlag: Fagbokforlaget
Om boka: Kommunikasjon er grunnleggende i alt arbeid med mennesker. Det å skape et godt møte og en god, bærende relasjon er ofte den viktigste delen av jobben. Fagpersonens væremåte og erfaringsbakgrunn har også stor betydning i det faglige arbeidet.
» Les mer

Det er noe med den ungen
Undertittel: Fra bekymring til handling
Forfatter: Clas Jostein Claussen
Med bidrag fra: Anne Sagbakken, Kari Gamst og Åse Langballe
Forlag: Sebu forlag
Om boka: Når du arbeider med barn, vil du fra tid til annen møte barn som du av en eller annen grunn blir bekymret for. Du vet ikke helt hvorfor, men du føler mer eller mindre bevisst at Det er noe med den ungen! I denne boken drøfter forfatterne hvordan vi kan arbeide systematisk med bekymringssitusjoner. Ved hjelp av en arbeidsmodell beskrives fasene i arbeidet, fra bekymring til profesjonell atferd. Boken innholder en systematisk framstilling av hvordan vi kan kartlegge og vurdere bekymringssituasjoner, og beskriver aktuelle hjelpetiltak. Barnehagens rolle som formidler av hjelp drøftes inngående med henvisning til aktuelle lovbestemmelser.
Alle forfatterne av boka har lang praksis fra barnevern og det spesialpedagogiske feltet.

Det handler om å leve
Undertittel: På vei mot et funksjonelt sjølbilde
Forfatter: Aud Selboe
Forlag: Kommuneforlaget
Om boka: Boka består av to deler: Del 1 har som mål å bevisstgjøre oss på grunnleggende holdninger og væremåter som vil prege enhver samhandlingsprosess. I del 2 gjennomgås metodene og utviklingen i prosjektet Funksjonelt sjølbilde. Her vises en måte å arbeide på som først og fremst forsøker å vil gi mennesker redskaper slik at de kan leve sitt eget liv, til tross for at de er avhengig av bistand fra andre.

Foreldrefokusert arbeid med barn
Forfatter: Reidun Hafstad og Haldor Øvreeide
Forlag: Høyskoleforlaget
Om boka: Boken er en praktisk-metodisk bok for alle som skal arbeide med barn i pedagogiske rammer, helsetjeneste, jus og barnevern. Boken bygger det metodiske arbeidet på at foreldrene er de mest sentrale bidragsyterne både til barnets utvikling og til opprettholdelse av de problemer som kan oppstå. Dette setter foreldrene i en motstridende situasjon – de er både problemet og løsningen. En kommunikasjonsorientert, system- og løsningsorientert forståelse av foreldrenes posisjon overfor barnet er ramme for boken. I møte med barn og foreldre kommer vi heller ikke utenom vanskelige etiske overveielser. Boken sikter mot å gi en tverrfaglig forståelse av barn-foreldre-relasjonen. Slik kan det fremme samarbeidet mellom ulike instanser som skal bidra til barnets ivaretakelse og utvikling.
» Les mer

Funksjonshemmete barn i skole og familie
Undertittel: Inkluderingsideal og hverdagspraksis
Forfatter: Jan Tøssebro og Borgunn Ytterhus (Red.)
Forlag: Gyldendal Akademisk
Om boka: Denne boka handler om barn med funksjonsnedsettelser, barnas og familienes hverdagsliv.
Den analyserer hvordan dagens politiske idealer om inkludering og normalisering treffer bakken når barna begynner på skolen.
Forfatterne tar opp spørsmål knyttet til barnas samspill med jevnaldrene, sosialt miljø, foreldrenes erfaringer med hjelpeapparatet, familiemønster og yrkesdeltakelse, lærernes arbeidsvilkår og hvordan beslutninger tas i skolen. Fokus er på endringer i løpet av barnas ti første leveår.
» Les mer

MENY RESSURSBASE
Aktuell litteratur og film
•  Bakgrunnsstoff
•  Menighetspedagogikk
•  Seksualitet
•  Spesialpedagogikk
•  Tankevekkere
Funksjonshemminger / Diagnoser
Gudstjenestearbeid
Individuelle planer
Kultur /Drama / Musikk / Lek
Lenker
Møte med foreldre
Pedagogiske hjelpemidler
Rettigheter / Tilskuddsordninger
Sorg- og krisearbeid
Tilrettelagte tiltak
Søk

 
 

Developed by Pricom AS © 2006 - Graphic design Highlight Studio
Xbox Live Gratuit