• Større skrift/kontrast • Normal visning
Ressursbase
Kurs/Konferanser
Spørsmål/svar
Om troshandboka.no
Om Nord-Norges Diakonistiftelse
Nyhetsarkiv
Hjem
STØRST AV ALT
gir kjennskap til den treenige Gud og hjelp til livstolkning og livsmestring for alle døpte i alderen 0-18 år, uansett funksjonsnivå.
NYHETSBREV
Ønsker du å motta nyheter
på e-post?

Ditt navn

Din epostadresse


For å hindre spam, skriv bokstavene i feltet.


Telefon:
(+47) 77 00 07 40

Telefaks:
(+47) 77 00 07 41

Postadresse:
Postboks 2013 Kanebogen
9497 HARSTAD 

Epost:
post@diakonistiftelsen.no

Hjemmeside:
www.diakonistiftelsen.no

Ansvarlig redaktør:
Kjeld Ingebrigtsen
Aktuell litteratur og film

I denne delen av ressursbasen vil du finne tips på bøker, filmer og annet materiell som egner seg i trosformidling til barn og unge med spesielle behov.

Du vil her finne både menighetspedagogiske og spesialpedagogiske bøker.

Bøker som er egnet for barnets egentilnærming til både trosliv og livsforståelse vil du finne under kategorien pedagogiske hjelpemidler.

I kategorien bakgrunnsstoff vil du finne bøker og filmer som skildrer situasjoner til personer som har en funksjonsnedsettelse av en eller annen art.

I kategorien tankevekkere vil du finne i hovedsak bøker og filmer som ut fra et mer fritt ståsted bringer til torgs verdifullt materiale til inspirasjon og ettertanke for dem som har med mennesker som trenger noe ekstra å gjøre.

Foreta ditt valg av kategori på menyen til høyre.

Bibelboka mi
Forfatter: Tor Ivar Torgauten
Antall sider: 70
Forlag: IKO-forlaget AS
Om boka: Boka passer for barn, også for dem som har en utviklingshemming. Boka inneholder 16 korte bibelfortellinger med illustrasjoner. Til hver fortelling er en aktualiserende bønn og en sang.

Bilder som speil
Undertittel: Aktivitetsopplegg for mennesker med psykisk utviklingshemming
Forfatter: Kristin Molland Nordeval
Forlag: IKO-forlaget AS
Om boka: Dette er undervisningsopplegg som består av 18 bildeplansjer og et veiledningshefte. Det er beregnet for samtalegrupper og i etikk- og kristendomsundervisning i skole, kirke og voksenopplæring.
Målgruppen er mennesker med psykisk utviklingshemming på et middels godt funksjonsnivå. Opplegget er tilrettelagt for gruppeundervisning med unge og voksne. Men det kan tilpasses yngre aldersgrupper og kan også brukes overfor enkeltpersoner.

Dåpen og nattverden
Deltakerhefte
Forfattere: Torunn Matre og Inge Stene
Forlag: Norsk søndagsskoleforbund
Antall sider: 50
Om boka/heftet: Dette er et lite hefte som tar for seg sakramentene. På en enkel måte får vi innføring i hva dåpen og nattverden er. Det er laget som et aktivitetsheftet og kan egne seg for høytfungerende barn/unge.

Lederhefte
Om heftet: Heftet er et lederes emnehefte. Her er bakgrunnsstoff og kopieringsgrunnlag.

En glemt dimension - utviklingshæmmedes religiøsit
Forfattere: Pedagoger, prester, foreldre og venner
Redigert av Frank Ulmer Jørgensen og Anette Jensen
Forlag: Materialcentralen
Om boka: Forfatterne skriver på bakgrunn av egne erfaringer og uttrykker samstemmig, at utviklingshemmede – når de får mulighet å utfolde det – ofte er i besittelse av et rikt religiøst liv. Religion kan spille en vesentlig rolle også i deres liv.

En kirke for alle
Undertittel: Funksjonshemmede i kirken
Forfatter: Torill Edøy
Forlag: Verbum Kirkeforum
Om boka: Kirken skal være en kirke for alle. Da må ordene fra apostelen Paulus om at kirken er et legeme med ulike lemmer tas på alvor. Torill Edøy beskriver hvordan man kan legge til rette for at funksjonshemmede skal kunne bli en naturlig del av det kristne fellesskapet. Forfatteren tar utgangspunkt i funksjonshemmedes og pårørendes egne erfaringer når hun drøfter kirkens integrering av mennesker med funksjonshemninger. Utgitt i samarbeid med Kirkerådet.

Gudstjenesteleken
Undertittel: om aktiv liturgi
Forfatter: Ingunn Hagen
Forlag: Verbum
Om boka: Gudstjenesteleken presenterer ulike opplegg for en mer aktiv deltagelse i gudstjenesten. Forfatteren gir et blikk inn i dansens og kroppsspråkets plass i kirkerommet, og utfordrer til en mer lekende holdning til gudstjenestefeiringen.

Gudstjenesten
Undertittel: Og mennesker med psykisk utviklingshemning
Utgitt av Kirkerådet i samarbeid med Nord-Norges Diakonistiftelse
Om hefte: Innholdet er samlet og presentert av prosjektleder Jostein Eldevik ved Nord-Norge Diakonistiftelse (NND). Underveis har det vært et samarbeid med integreringsprest Morten Svendsen fra Oslo bispedømmeråd. Det er flere bidragsytere som har gjort dette heftet mulig.

Himmel over livet
Undertittel: Forkynnelse for barn i en ny tid
Forfatter: Ragnhild Halle og Geir Hegerstrøm (redaktører)
Forlag: IKO-forlaget
Om boka: Boka inneholder 21 artikler som formidler kunnskap og metodiske tips om hvordan forkynnelsen for barn kan fungere bedre i menigheter og organisasjoner. Boka er blitt til gjennom et samarbeid mellom organisasjonene i Den norske kirke.

Himmelgaven
Undertittel: Kirkens møte med mennesker ved dåp
Redaktører: Rolf Simeon Andersen og Hans Arne Akerø
Forlag: Presteforeningens studiebibliotek
Om boka: Himmelgaven er tittelen på en artikkelsamling som fra ulike ståsted belyser "denne gaven" som Gud rekker oss gjennom dåpen.

Bidragsyterne kommer fra forskjellige sammenhenger og har ulike ståsted. Felles for dem alle er at de har valgt å ta sitt utgangspunkt i det som til nå ofte har vært den lokale menighets første møte med dåpsfamilien, nemlig samtalen før og i forbindelse med dåp. Med perspektiv fra dåpsforeldrenes ståsted, med utsyn fra kirkelig strategi og teologi, og med et bredt anlagt metodisk perspektiv, belyser bokens forfattere dåpssamtalen fra forskjellige vinklinger.

I morgen er det SØNDAG - 1.rekke
Undertittel: Prekenskisser for familiegudstjenester
Forfatter: Laila Riksaasen Dahl
Forlag: IKO-forlaget AS
Om boka: Forfatteren tar fatt i utfordringene og gjennomgår 20 tekster fra første rekke i kirkeårets tekster, med tanke på forkynnelse for små og store. Tekstene er valgt slik at det blir stort sett jevn spredning gjennom kirkeåret. Tekstgjennomgåelsen ender opp i korte prekenskisser, som også inneholder forslag til enkle virkemidler

I morgen er det SØNDAG - 2.rekke
Undertittel: Flere prekenskisser for familiegudstjenester 2.rekke
Forfatter: Laila Riksaasen Dahl
Forlag: IKO-forlaget AS
Om boka: Riksaasen Dahl tar utfordringen på nytt. I denne boka tar hun for seg 20 utvalgte tekster fra andre tekstrekke. Alle tekstgjennomgåelsene ender opp i korte prekenskisser med spennende vinklinger, med forslag til så enkle virkemidler at de kan brukes også av alenepresten.

I Praksis - Gud gjør ikke forskjell på barn
Undertittel: Barn med spesielle behov
Forfatter: IKO i samarbeid med Kirkerådet.
Forlag: IKO
Om boka: Alle barn har rett til dåpsopplæring, men hvordan kan menighetene legge til rette for barn med fysiske og psykiske funksjonshemminger? Heftet Gud gjør ikke forskjell på barn inneholder fem artikler. Forfatterne har daglig kontakt med barn og unge som enten er blinde, døve, psykisk utviklingshemmet, har fysiske funksjonshemminger eller adferdsproblemer. Artiklene gir hjelp til å forstå behovene og se mulgiheter og begrensninger.

Julevandring - Nå vandrer fra hver en verdens krok
Forfattere: Anne-Ruth Jangaard og Marit Bøe
Forlag: IKO-forlaget AS
Om heftet: En julevandring foregår i kirken og er en reise gjennom juleevangeliet. I løpet av 45 minutter leder keiser Augustus deltagerne fra post til post gjennom kirken, fram til krybben og Jesusbarnet. Underveis får både barn og voksne roller og kostymer. De blir vismenn, engler, gjetere, verten i herberget og Josef og Maria. Barna deltar, og opplever juleevangeliet med mange sanser.
Opplegget er laget for barnehagebarn, men kan tilpasses andre aldersgrupper.

Kirkehuset forteller
Undertittel: Kirkebesøk/temagudstjeneste for barn
Forfatter: Eivind Skeie
Forlag: IKO-forlaget AS
Om heftet: ”Kirkehuset forteller” gir barn en annerledes opplevelse av kirken og kirkerommet. Liturgiske ledd, bibellesning og sanger/salmer er vevd inn i en fortelling der kirkehuset føre ordet, og der barna blir aktive deltaker.
Kirkebesøket/temagudstjenesten er laget med tanke på barn i barnehage og småskole, alder ca. 3-9 år. Den kan også brukes i menighetens familiearbeid.

Kirkehuset forteller
Undertittel: IDÈHEFTE for barnehage og småskole
Forfattere: Torunn Fatland og Eivind Skeie
Forlag: IKO-forlaget AS
Om heftet: Dette idèheftet er beregnet på førskolelærere og lærere i småskolen. Det tar opp samarbeidet mellom barnehage/skole og kirke og gir pedagogiske ideer til hvordan man kan bruke temagudstjenesten Kirkehuset forteller.
Heftet kan også brukes i andre sammenhenger der kirke og gudstjeneste er tema.
Kirkehuset forteller vil gi barn i alderen 3-9 år en annerledes opplevelse av kirken og kirkerommet. Liturgiske ledd, bibellesning og sanger/salmer er vevd inn i en fortelling der kirkehuset fører ordet, og der barna blir aktive deltakere.

Kort & Godt
Forfatter: Kristine Aksøy Alveng og Geir Hagerstrøm
Antall sider: 43
Forlag: IKO-forlaget AS
Om boka: Boka er beregnet på konfirmanter og er rikt illustrert med tegninger og bilder. Boka vil kunne passe til relativt høytfungerende psykisk utviklingshemmede.

Lederhefte
Om heftet: En ressursperm som inneholder detaljert opplegg for 17 samlinger med utgangspunkt i Kort & Godt, dessuten mange ideer og forslag til hva man kan gjøre i konfimasjonstiden. Lederpermen inneholder også forslag til 15 konfirmantsamlinger i såkalte integrerte grupper.

Kristuskransen med barn
Ressursbok for ledere
Forfatter: Torunn Fatland
Antall sider: 88
Forlag: Verbum
Om boka: Opplegg for ledere i kirkelig undervisning som ønsker å la barna bli kjent med Kristuskransen. Kan brukes i dåpsskole, kirkeskole eller andre grupper. Inneholder også tips om hvordan Kristuskransen kan brukes i gudstjenester/familiemesser med barn og voksne og som en del av andakter for barn, for eksempel på korøvelser. Opplegget passer best for barna mellom 6 og 8 år. Boka er tenkt kombinert med Oskar Stein Bjørlykkes bok for barn - Perlekransen.

Perlekransen
Forfatter: Oskar Stein Bjørlykke
Antall sider: 36
Forlag: Verbum
Om boka: Boka er skrevet spesielt for barn som vil bli kjent med Kristuskransen. Den kan brukes i gruppesammenheng eller i hjemmet. Vi møter Håkon. Han går inn i et kirkerom. Han har med seg perlekransen. Der inne får han mange tanker. Han ser og opplever ting. Noe av det er veldig fint. Men noe er også vanskelig. Og Håkon undrer seg. Hva vil det si å tro? Her er fortellinger fra Bibelen, rim og bønner for hver perle. Vakkert illustrert av Malgorzata Peotrowska.

Plan for dåpsopplæring
Plan for dåpsopplæring i Den norske kirke – med undertittelen Dåpen og veien videre – ble vedtatt på Kirkemøtet i 1991. Arbeidsmåter og innhold er delt inn i ulike aldersfaser, og en skiller mellom kontinuerlige og avgrensede arbeidsmåter.
» Les mer

Påskevandring
Undertittel: Han er oppstanden!
Forfattere: Anne-Ruth Jangaard og Marit Bøe
Forlag: IKO-forlaget AS
Om heftet: Opplevelse og deltagelse står sentralt i dette opplegget, der barna tas med på en vandring i kirkerommet. Med egne sanser får barna oppleve påskens fortellinger gjennom besøk på ulike poster. Vandringen starter med palmesøndag, deretter går det videre til skjærtorsdag og langfredag før det ender med påskedag.
Her tas fortellingsstoff, sang, musikk, bilder og enkle rekvisitter i bruk. Opplegget krever relativt få forberedelser og er derfor enkelt å bruke. Mye av for- og etterarbeid kan gjøres i skole/barnehage.
Opplegget ”Påskevandring” er tilpasset skolens 2.klasse, men kan med hell gjennomføres med aldersblandede grupper.

Se, høre, gjøre
Forfatter: Kristin Molland Nordeval
Forlag: IKO-forlaget AS
Om boka: Se, høre, gjøre gir allsidig hjelp til kirkelig ansatte og andre som skal formidle kristendom til barn og unge med psykisk utviklingshemming. Boken gir en innføring i hva psykisk utviklingshemming er og tar opp spørsmål omkring den nye ansvarsreformen. Hvordan møte familiens og søskens situasjon tas også opp. Men boken er først og fremst en metodikk med impulser til forskjellige typer opplegg og eksempler. Hovedvekten ligger på konfirmasjonstiden med et undervisningsopplegg som tilpasses lokale forhold alt etter behov. Det gis også eksempler på ulike modeller for konfirmantundervisning.

Tilleggshefte
Om heftet: Heftet er en lærerveiledning til et konfirmasjonsopplegg for ungdom med psykisk utviklingshemming. Det består av tolv samvær og dekker det meste av innholdet i de fire hovedemnene i "Plan for konfirmasjonstiden". Veiledningen er ment som arbeidsmateriell. En kan ta utgangspunkt i dette, og tilpasse eller gjøre forandringer som en måtte ønske. Til heftet hører det også en serie illustrasjoner. De kan brukes som hjelp i tilretteleggingen av arbeidet eller for å skape variasjoner.

Sjekk kirken!
Forfatter: Vidar Kristensen
Forlag: IKO-forlaget
Antall sider: 61
Om boka: Her blir vi kjent med presten og får lære om kirkebygg, alter og altertavle, symboler og andre ting vi ser i kirken. Vi får også være med i begravelse, bryllup og familiegudstjeneste.

Arbeidsheftet
til Sjekk kirken!, beregnet på elevene som skal på oppdagelsesferd i kirken der de bor. Heftet inneholder varierte oppgaver som elevene kan løse på egen hånd eller sammen med en eller to andre i klassen. Bak i heftet finnes «Ekstrasjekken» med en del ekstraoppgaver for dem som trenger flere utfordringer. Heftet kan godt brukes over flere år. Finnes på både bokmål og nynorsk.

MENY RESSURSBASE
Aktuell litteratur og film
•  Bakgrunnsstoff
•  Menighetspedagogikk
•  Seksualitet
•  Spesialpedagogikk
•  Tankevekkere
Funksjonshemminger / Diagnoser
Gudstjenestearbeid
Individuelle planer
Kultur /Drama / Musikk / Lek
Lenker
Møte med foreldre
Pedagogiske hjelpemidler
Rettigheter / Tilskuddsordninger
Sorg- og krisearbeid
Tilrettelagte tiltak
Søk

 
 

Developed by Pricom AS © 2006 - Graphic design Highlight Studio
Xbox Live Gratuit