• Større skrift/kontrast • Normal visning
Ressursbase
Kurs/Konferanser
Spørsmål/svar
Om troshandboka.no
Om Nord-Norges Diakonistiftelse
Nyhetsarkiv
Hjem
STØRST AV ALT
gir kjennskap til den treenige Gud og hjelp til livstolkning og livsmestring for alle døpte i alderen 0-18 år, uansett funksjonsnivå.
NYHETSBREV
Ønsker du å motta nyheter
på e-post?

Ditt navn

Din epostadresse


For å hindre spam, skriv bokstavene i feltet.


Telefon:
(+47) 77 00 07 40

Telefaks:
(+47) 77 00 07 41

Postadresse:
Postboks 2013 Kanebogen
9497 HARSTAD 

Epost:
post@diakonistiftelsen.no

Hjemmeside:
www.diakonistiftelsen.no

Ansvarlig redaktør:
Kjeld Ingebrigtsen
Gudstjenestearbeid

Gudstjenesten er ikke bare for dem som forstår og kan følge med i hva som skjer under en gudstjeneste. Den er heller ikke bare for de vellykkede og gudfryktige. Gudstjenestene er møteplassen for alle Guds barn som vil møte Gud med sin glede, sin sorg, sin fortvilelse, sin utilstrekkelighet og med sin synd. I Gudstjenesten får vi lovsynge og lovprise vår Gud. Vi får vise vår glede og takk for hans godhet og miskunnhet mot oss. Vi møter Gud i hans eget ord og i nattverden. Alle har den samme rett til å få del i gudstjenestefeiringen.

Mennesker med psykisk utviklingshemming er en del av menighetsfellesskapet og skal i utgangspunktet delta i fellesskapet i de vanlige gudstjenestene sammen med alle andre.
Likevel må vi konstatere at noen utviklingshemmedes evne til å oppfatte verbale uttrykksformer er begrenset. Når vi i kirken inviterer til familie-, barne- og ungdomsgudstjenester er det i den hensikt å meddele budskapet på en mer forståelig måte for barna og de unge. I intellektuell kapasitet står mange utviklingshemmede på barne- eller ungdomsstadiet, selv om de fysisk og emosjonelt er voksne. Å tilpasse et budskap til en målgruppe, er ikke noe særegent. Når forskere vil meddele sine forskningsresultater utenfor sin egen fagkrets, lager de såkalte populærvitenskapelige utgivelser av sitt materiale, slik at det skal være mer forståelig for «vanlige» mennesker.

En kirkegjenger som var til stede på en gudstjeneste tilrettelagt for utviklingshemmede, uttalte til en bekjent på kirketrappa etter gudstjenesten. «For en gangs skyld forsto jeg hva det handlet om». Selv om det i kirkelig og bibelsk sammenheng verken er en forutsetning eller en betingelse «å forstå hva det handler om» i ett og alt, skylder vi å legge til rette for at budskapet skal nå fram til alle. I arbeidet med å formidle det kristne budskap til utviklingshemmede får vi en stadig bekreftelse på at de oppfatter og forstår langt mer enn vi tror. Der vår evne og kunnskap ikke strekker til må vi tro at Hellig Ånden gjør sin gjerning. Han har sagt at han skal veilede oss til hele sannheten, og det gjelder oss alle. Ingen skal behøve å fare vill.

Til en gudstjeneste hvor det kommer mennesker med funksjonshemninger, er det viktig med den pedagogiske tilrettelegging. Målet må være at budskapet skal nå fram til alle, uansett funksjonshemning. Derfor kan det i gudstjenester tilrettelagt for utviklingshemmede være en fordel at verbale innslag minskes til fordel for andre kommunikasjonsformer. Den visuelle framstilling er nok den som fungerer best i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemning.

I denne delen av ressursbasen vil du kunne finne tips til bruk i de ulike delene av gudstjenestearbeidet.

Gjør ditt valg av kategori (gudstjenesteverksted / liturgi / nøkkeltekster / sangforslag) fra undermenyen på høyre side.

Du vil også finne tips om hjelpemidler i dette arbeidet under kategoriene:
» Aktuell litteratur og film
» Pedagogiske hjelpemidler

MENY RESSURSBASE
Aktuell litteratur og film
Funksjonshemminger / Diagnoser
Gudstjenestearbeid
•  Gudstjenesteverksted
•  Liturgi
•  Nøkkeltekster
•  Sangforslag
Individuelle planer
Kultur /Drama / Musikk / Lek
Lenker
Møte med foreldre
Pedagogiske hjelpemidler
Rettigheter / Tilskuddsordninger
Sorg- og krisearbeid
Tilrettelagte tiltak
Søk

 
 

Developed by Pricom AS © 2006 - Graphic design Highlight Studio
Xbox Live Gratuit