• Større skrift/kontrast • Normal visning
Ressursbase
Kurs/Konferanser
Spørsmål/svar
Om troshandboka.no
Om Nord-Norges Diakonistiftelse
Nyhetsarkiv
Hjem
STØRST AV ALT
gir kjennskap til den treenige Gud og hjelp til livstolkning og livsmestring for alle døpte i alderen 0-18 år, uansett funksjonsnivå.
NYHETSBREV
Ønsker du å motta nyheter
på e-post?

Ditt navn

Din epostadresse


For å hindre spam, skriv bokstavene i feltet.


Telefon:
(+47) 77 00 07 40

Telefaks:
(+47) 77 00 07 41

Postadresse:
Postboks 2013 Kanebogen
9497 HARSTAD 

Epost:
post@diakonistiftelsen.no

Hjemmeside:
www.diakonistiftelsen.no

Ansvarlig redaktør:
Kjeld Ingebrigtsen
Møte med foreldre

Forventningene
Alle foreldre har forventninger om det barnet som skal bli familiens stolthet og lykke. Vi har positive forventninger. Samtidig er vi klar over at mulighetene for at barnet skal ha en eller annen form for funksjonshemning er til stede. Derfor er spenningen og forventningene store til den begivenhet det er når et nytt menneske skal fødes inn i denne verden.

Hjelp til foreldrene
Noen foreldre har ikke tillit til hjelpeapparatet og vil vegre seg mot å ta imot hjelp. Grunnen til dette kan være negative erfaringer med hjelpeapparatet (sosialkontoret, barnevernet m.m.) eller manglende kunnskap om de tilbud som kan gis. Det kan også være holdninger om at de vil være selvhjulpne eller ikke ønsker å belaste andre (samfunnet) med deres barn. Dette kan i noen tilfeller resultere i overbeskyttelse av barnet som dermed ikke får de tilbud som det kunne hatt for vekst og utvikling.

Det er svært viktig at menigheten er ”på banen”, møter foreldrene og deler deres bekymringer og lytter til deres behov. På denne måten blir vi kjent med deres situasjon og holdninger og de blir kjent med menigheten som en støttespiller i en vanskelig fase i livet. Dette vil bidra til å bygge bro over de gap og barrierer som måtte finnes. Mer om dette under kapittel om hjemmebesøk.

Når vi har lest det foranstående vil dette kanskje bidra til å skape litt angst hos oss som skal møte foreldrene og tilby kirkens tjenester. Kanskje er vi også engstelig og usikre på hvilken holdning foreldrene vil ha til kirke og kristendom. Erfaringene hos de som på denne måten møter foreldrene er vel at de alltid blir godt mottatt når vi på forhånd har gjort en avtale om hjemmebesøk. Husk at ditt anliggende er å informere om kirkens tilbud til foreldrene. Annen hjelp som ikke er relatert til dette må bare tilbys dersom foreldrene selv gir signaler eller ytrer ønske om det. Det er så lett å trampe i andres bed.

ADOPTIVBARN OG DÅP
Mange familier som adopterer barn fra andre land ønsker å døpe sine barn. Flere av barna som kommer til landet er mellom 1-3 år gamle og noen er eldre. Noen familier har kunnskaper om at barna ikke er døpt, andre vet lite om dette.

Her er noen tips i forbindelse med dåp.
» Les mer

DÅPSSAMTALE NÅR BARNET ER ANNERLEDES
Dåpssamtalen er et viktig møtepunkt mellom kirken og nybakte foreldre. Og noen av disse foreldrene har fått et annet barn enn forventet – de har fått et funksjonshemmet barn. De kommer til kirken med en rekke andre følelser enn andre foreldre. Kirkelig ansatte må være forberedt på å møte disse foreldrene og å ta deres følelser og reaksjoner på alvor.
» Les mer

DÅPSSAMTALEN - GENERELT
Allerede under svangerskapet begynner mange foreldre å snakke om navn til barnet, om det blir en gutt eller en pike, om hva de skal kjøpe inn og i det hele tatt alt det som følger med det å få et barn. I denne fasen vil også de fleste se fram i mot den dagen barnet skal bæres fram til dåpen. Dette er en stor dag og en viktig familiær begivenhet.
» Les mer

HJEMMEBESØK
”Når så vi deg fremmed og tok i mot deg..”
En menighet som ikke ser sine medlemmers nød og behov er en menighet i forfall. Det er menighetens plikt å være årvåken for de enkeltmennesker eller familier som trenger hjelp i en vanskelig situasjon i livet.
» Les mer

Velkommen til verden
Undertittel: - en veileder til foreldre som har fått barn med spesielle behov
Forfatter: Inger Billington
Antall sider: 116
Forlag: DAMM Egmont
Om boka: "Velkommen til verden" er skrevet spesielt til foreldre som har fått barn med spesielle behov. Den er ment som et tillegg til spedbarnsbøker og andre bøker til nybakte foreldre.
I denne boka beskriver Inger Billington vanlige reaksjoner hos foreldre som har fått et barn med spesielle behov. I tillegg viser hun hvordan man kan involvere søsken, besteforeldre, tanter, onkler og venner.
» Les mer

MENY RESSURSBASE
Aktuell litteratur og film
Funksjonshemminger / Diagnoser
Gudstjenestearbeid
Individuelle planer
Kultur /Drama / Musikk / Lek
Lenker
Møte med foreldre
Pedagogiske hjelpemidler
Rettigheter / Tilskuddsordninger
Sorg- og krisearbeid
Tilrettelagte tiltak
Søk

 
 

Developed by Pricom AS © 2006 - Graphic design Highlight Studio
Xbox Live Gratuit