• Større skrift/kontrast • Normal visning
Ressursbase
Kurs/Konferanser
Spørsmål/svar
Om troshandboka.no
Om Nord-Norges Diakonistiftelse
Nyhetsarkiv
Hjem
STØRST AV ALT
gir kjennskap til den treenige Gud og hjelp til livstolkning og livsmestring for alle døpte i alderen 0-18 år, uansett funksjonsnivå.
NYHETSBREV
Ønsker du å motta nyheter
på e-post?

Ditt navn

Din epostadresse


For å hindre spam, skriv bokstavene i feltet.


Telefon:
(+47) 77 00 07 40

Telefaks:
(+47) 77 00 07 41

Postadresse:
Postboks 2013 Kanebogen
9497 HARSTAD 

Epost:
post@diakonistiftelsen.no

Hjemmeside:
www.diakonistiftelsen.no

Ansvarlig redaktør:
Kjeld Ingebrigtsen
En konfirmasjonstid med like muligheter - Prøvehefte « Tilbake
Dette heftet er utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Målsettingen med heftet er å bidra til å komme ett skritt nærmere det som er heftets tittel. Uavhengig av handikap eller behov er det kirkens målsetting å gi alle konfirmanter en god og meningsfylt konfirmanttid. Like muligheter for alle burde være en selvfølge. Allikevel vet vi at mange møter hindringer - kke bare av holdningsmessig karakter, men også av praktisk, administrativ og økonomisk karakter. Dette heftet gir tips, hjelp og konkrete anvisninger til hvordan vi skal komme litt nærmere målsettingen.

Det utgis som en prøvehefte av to grunner:
• Vi vil se om det regelverk som i dag gjelder er tilstrekkelig til å løse de utfordringer kirken har.
• Vi vet at vi beveger i oss grenselandet mellom juss og etikk og at formuleringene i et slikt landskap kan være utfordrende.

Heftet utgis i første omgang som et prøvehefte for å gjøre erfaringer innen feltet. Enkelte bispedømmer vil bli forespurt om å delta i et særskilt utprøvingsprosjekt, disse vil også bli tilbudt kurs i bruken av heftet. Vi vil også anbefale at andre menigheter bruker heftet som en ressurs i planlegging av konfirmasjonstiden, også de bispedømmer og områder som ikke er med på forsøksprosjektet oppfordres til å gi tilbakemeldinger på heftet til undervisningsrådgiver/integreringsrådgiver i det enkelte bispedømme, som vil gi tilbakemelinger og erfaringene videre til KA/Kirkerådet.» Last ned Acrobar Reader dokument her (1910766 kb)


MENY RESSURSBASE
Aktuell litteratur og film
Funksjonshemminger / Diagnoser
Gudstjenestearbeid
Individuelle planer
Kultur /Drama / Musikk / Lek
Lenker
Møte med foreldre
Pedagogiske hjelpemidler
Rettigheter / Tilskuddsordninger
Sorg- og krisearbeid
Tilrettelagte tiltak
Søk

 
 

Developed by Pricom AS © 2006 - Graphic design Highlight Studio
Xbox Live Gratuit