• Større skrift/kontrast • Normal visning
Ressursbase
Kurs/Konferanser
Spørsmål/svar
Om troshandboka.no
Om Nord-Norges Diakonistiftelse
Nyhetsarkiv
Hjem
STØRST AV ALT
gir kjennskap til den treenige Gud og hjelp til livstolkning og livsmestring for alle døpte i alderen 0-18 år, uansett funksjonsnivå.
NYHETSBREV
Ønsker du å motta nyheter
på e-post?

Ditt navn

Din epostadresse


For å hindre spam, skriv bokstavene i feltet.


Telefon:
(+47) 77 00 07 40

Telefaks:
(+47) 77 00 07 41

Postadresse:
Postboks 2013 Kanebogen
9497 HARSTAD 

Epost:
post@diakonistiftelsen.no

Hjemmeside:
www.diakonistiftelsen.no

Ansvarlig redaktør:
Kjeld Ingebrigtsen
Rettigheter / Tilskuddsordninger

Den norske kirkes forpliktelse til å gi alle en likeverdig tilhørighet til kirken, ligger først og fremst i dåpsbefalingen. En kirke tilrettelagt bare for noen, vil være imot hele Bibelens budskap. Konsekvensen av kirkens lære om alles menneskeverd og likeverd, kan ikke være annet enn å gi alle medlemmer en kirke med like muligheter.

Samtidig er kirken forpliktet til å oppfylle de allmenne rettigheter slik de framgår i menneskerettighetene, i offentlige dokumenter og utredninger. Som andre offentlige instanser, er kirken forpliktet til å legge til rette for likeverdig behandling av alle mennesker.

En konfirmasjonstid med like muligheter - Prøvehefte
Dette heftet er utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Målsettingen med heftet er å bidra til å komme ett skritt nærmere det som er heftets tittel. Uavhengig av handikap eller behov er det kirkens målsetting å gi alle konfirmanter en god og meningsfylt konfirmanttid. Like muligheter for alle burde være en selvfølge. Allikevel vet vi at mange møter hindringer - kke bare av holdningsmessig karakter, men også av praktisk, administrativ og økonomisk karakter. Dette heftet gir tips, hjelp og konkrete anvisninger til hvordan vi skal komme litt nærmere målsettingen.
» Les mer

FNs standardregler for like muligheter for mennesk
Disse standardreglene handler om hvordan medlemslandene bør legge forholdene til rette for funksjonshemmede. Standardreglene ble vedtatt på FNs generalforsamling i 1993.
» Les mer

NOU 2001:22 Fra bruker til borger
En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer.
» Les mer

NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet
Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle.
» Les mer

Tilpasset konfirmanttid – en rett
I følge Plan for konfirmanttiden (PKT 1998 s. 19), har ”Konfirmanter med funksjonshemming rett til en opplæring tilpasset deres evner og behov i sin lokale menighet. Dette gjelder både psykisk, fysisk og sosialt funksjonshemmede konfirmanter. Dette betinger et nært samarbeid med hjem og skole.” Retten til tilpasset opplæring må vi som kirke ta ansvar for. Dette handler om å ta menneskeverdet på alvor.
» Les mer

Velkommen til verden
Undertittel: - en veileder til foreldre som har fått barn med spesielle behov
Forfatter: Inger Billington
Antall sider: 116
Forlag: DAMM Egmont
Om boka: "Velkommen til verden" er skrevet spesielt til foreldre som har fått barn med spesielle behov. Den er ment som et tillegg til spedbarnsbøker og andre bøker til nybakte foreldre.
I denne boka beskriver Inger Billington vanlige reaksjoner hos foreldre som har fått et barn med spesielle behov. I tillegg viser hun hvordan man kan involvere søsken, besteforeldre, tanter, onkler og venner.
» Les mer

MENY RESSURSBASE
Aktuell litteratur og film
Funksjonshemminger / Diagnoser
Gudstjenestearbeid
Individuelle planer
Kultur /Drama / Musikk / Lek
Lenker
Møte med foreldre
Pedagogiske hjelpemidler
Rettigheter / Tilskuddsordninger
Sorg- og krisearbeid
Tilrettelagte tiltak
Søk

 
 

Developed by Pricom AS © 2006 - Graphic design Highlight Studio
Xbox Live Gratuit